Podstawowe elementy systemu zarządzania jakością

Certyfikat ISO 9001:2000

Doskonalenie systemu i procesów jest w normie ISO 9001:2000 działaniem ciągłym i podstawową miarą wartości systemu zarządzania w organizacji. Proces doskonalenia polega na ciągłej analizie i ocenie przebiegu procesów oraz realizacji ustalonych celów, z wykorzystaniem wszelkich źródeł jak np: pomiary satysfakcji klientów, audyty wewnętrzne, działania korygujące i zapobiegawcze, przeglądy kierownictwa, reklamacje klientów itd. Umożliwia to podejmowanie decyzji uprawniających przebieg procesu jakich jak: redukcja kosztów, poprawa jakości pracy, wzrost jakości wyrobów i usług, umocnienie pozycji na rynku.

Wyznacznikiem skuteczności funkcjonowania systemu jest spełnienie oczekiwań klienta. Poprzez badanie satysfakcji klienta ocenia się na ile jego wymagania zostały spełnione, co umożliwia tym samym stałe doskonalenie i zapobieganie powstawaniu niezgodności.

Podstawą systemu zarządzania jakością jest orientacja na procesy. Aby wdrożyć efektywnie system zarządzania, należy posiadać wiedzę dotyczącą podstawowych procesów biznesowych w organizacji. Przy podejściu procesowym obowiązują następujące zasady:

  • podstawowe procesy urzędu są udokumentowane i poddane analizie,
  • powiązania wewnątrz procesów analizowane są przez pryzmat potrzeb klientów,
  • powtarzalność i jakość rezultatów procesów zapewniają udokumentowane procedury,
  • podstawą określania celów i oceny rezultatów procesów jest pomiar działań,
  • zarządzanie procesami związane jest ze zmianą kultury organizacji.

Myjnia samoobsługowa

W 2016 r. uruchomiliśmy przy ul. Kaliskiej w Warcie myjnię samoobsługową firmy Ehrle. Przy wyborze kierowaliśmy się najwyższą jakością oferowanych usług oraz chemii myjącej, która zapewnia najwyższy standard.

Przeczytaj więcej o nowej usłudze »

© Copyright 2022 NOWUM