Od 1 stycznia 2020 roku właściciel lub użytkownik pojazdu ma obowiązek zgłoszenia faktu wymiany drogomierza i wpisania do bazy CEPiK nowego przebiegu.

Zgodnie z Art. 81a Prawa o ruchu drogowym, drogomierz można wymienić, jeśli: „nie odmierza przebiegu pojazdu w sytuacji, w której ze względu na przeznaczenie drogomierza powinien ten przebieg odmierzać lub gdy jest konieczna wymiana elementu pojazdu, z którym drogomierz jest nierozerwalnie związany”.

Opłata za czynności odczytu drogomierza wynosi 50 zł brutto.

W przypadku wymiany drogomierza, należy udać się w terminie 14 dni od daty wymiany na stację kontroli pojazdów w celu weryfikacji nowego wskazania drogomierza i wpisania go do CEPiK-u składając stosowne oświadczenie.

Niezbędne dokumenty

Przy wypełnianiu „przyczyny wymiany”, musimy zdecydować się na wybranie jednej z dwóch opcji. Pierwsza zakłada brak możliwości odmierzania odległości, druga – konieczność wymiany elementu pojazdu, z którym drogomierz jest nierozerwalnie związany. Nie musimy natomiast podawać w oświadczeniu dokładnej przyczyny wymiany. Pamiętajmy jednak, że składamy oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności prawnej.

Za brak legalizacji drogomierza grozi kara więzienia nawet do 3 lat. Lepiej tego nie bagatelizować, ponieważ służby mundurowe, uprawnione do kontroli drogowej, dokonują także odczytu wskazań licznika, porównując je z danymi z bazy CEPiK.

USŁUGI W GODZINĘ!

 Wymianę oleju, filtrów jak i kloców hamulcowych nie wymagają dużo czasu i jesteśmy w stanie wykonać je od ręki w ciągu 1 godziny.

Szanujemy Twój czas!

SPRAWDŹ USŁUGĘ
© Copyright 2022 NOWUM