Stacja Demontażu Pojazdów jest odwrotnością działania serwisu samochodowego. Na stację trafiają pojazdy wyeksploatowane lub po wypadku, kolizji, nienadające się do naprawy. Stacja Demontażu przyjmując samochód wystawia właściwe zaświadczenie, niezbędne do wyrejestrowania pojazdu oraz rozwiązania polisy ubezpieczeniowej, uprzednio unieważniając numery rejestracyjne, dowód rejestracyjny i kartę pojazdu- jeśli taka była wydana. Klient zaś w ciągu 30 dni zobowiązany jest do złożenia wniosku o wyrejestrowanie pojazdu we właściwym dla miejsca zamieszkania Wydziale Komunikacji. Ze Stacją Demontażu Pojazdów muszą mieć podpisane umowy Punkty Zbierania Pojazdów, ponieważ ustawowo zobowiązane są do przekazywania zebranych przez siebie pojazdów do Stacji Demontażu Pojazdów.

Możemy dokonywać kasacji pojazdów z obszaru całej Unii Europejskiej. Prowadząc tę stację zobowiązani jesteśmy do właściwego gospodarowania odpadami i odzyskanymi częściami w trakcie demontażu pojazdu. Działania te mają na celu aspekt prawny związany z formalnością kasacji pojazdu jak również ochroną środowiska w szerokim rozumieniu. Możliwość odzysku i regeneracji wybranych elementów i części jest atutem ekonomicznym. Sumując oprócz wymienionych pozytywów intencją Ustawodawcy jest również likwidacja szarej strefy, która zdominowała niemal (ze względu na wzrost cen złomu) ten rynek.

Stacja posiada własny transport

Przyjeżdżamy do klienta, zabieramy unieruchomiony pojazd i odstawiamy do złomowania!

Zdemontowane części samochodowe sprawdzane są pod kątem zużycia oraz sprawności. Te, które pozytywnie przejdą tę weryfikację mogą zostać odsprzedane jako używane. Szczególnie posiadacze starszych modeli samochodów cenią sobie to źródło pozyskiwania komponentów.

Dokumenty niezbędne do wyrejestrowania pojazdu

DOWÓD OSOBISTY osoby lub osób złomujących pojazd.

DOWÓD REJESTRACYJNY – w przypadku braku dowodu z powodu zagubienia, zniszczenia należy dostarczyć z Wydziału Komunikacji właściwego dla miejsca ostatniej rejestracji zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym lub kserokopie dowodu rejestracyjnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wydział Komunikacji. W przypadku zatrzymania dowodu przez Policję wystarczy dostarczyć zaświadczenie o zatrzymaniu wystawione przez Funkcjonariusza Policji.

Pobierz wniosek o wyrejestrowanie pojazdu

TABLICE REJESTRACYJNE – w przypadku zagubienia lub zniszczenia należy napisać oświadczenie.

Pobierz oświadczenie

Pojazd musi mieć czytelne znaki identyfikacyjne (numer nadwozia VIN), a w przypadku gdy występuje więcej niż jeden właściciel wszyscy powinni stawić się osobiście z dowodami osobistymi lub wypełnić upoważnienie.

Pobierz upoważnienie

Jeżeli pojazd został zakupiony, a nie przerejestrowany, wówczas należy dostarczyć dowód zakupu (oryginał umowy kupna-sprzedaży lub faktury VAT)

USŁUGI W GODZINĘ!

 Wymianę oleju, filtrów jak i kloców hamulcowych nie wymagają dużo czasu i jesteśmy w stanie wykonać je od ręki w ciągu 1 godziny.

Szanujemy Twój czas!

SPRAWDŹ USŁUGĘ
© Copyright 2022 NOWUM